ChatGPT, het door AI aangedreven taalmodel, kan gezichten van mensen herkennen en beschrijven. Maar OpenAI, het bedrijf achter de chatbot, is terughoudend om deze gezichtsherkenning- en analysefuncties publiek te maken. Ze vrezen juridische problemen, vooral in regio’s waar toestemming vereist is voor het gebruik van biometrische gegevens.

Vergelijking met andere bedrijven

GPT-4, de geavanceerde versie van deze software, kan publieke figuren identificeren, maar het zoekt niet op het internet naar gezichten zoals Clearview AI en PimEyes doen. Deze beperking kan in de ogen van veel gebruikers een voordeel zijn, gezien de recente kritiek op data-verzamelpraktijken van dergelijke bedrijven.

Mogelijke risico’s en bezwaren

OpenAI aarzelt echter nog steeds om de beeldanalysefunctie van GPT-4 beschikbaar te maken. Er is zorg over mogelijke ongepaste opmerkingen over mensen hun gezichten, inclusief het beoordelen van hun geslacht of emotionele toestand. Bovendien bestaat het risico dat de visuele analyse van ChatGPT mogelijk een naam voor een persoon kan verzinnen, een fenomeen dat wordt aangeduid als “hallucinaties”.

Eerste gebruikerservaringen

Ondanks deze bezwaren hebben sommige gebruikers al ervaring opgedaan met de beeldanalysefunctie van GPT-4. Een voorbeeld hiervan is de podcaster Jonathan Mosen uit Nieuw-Zeeland, die de geavanceerde versie van de chatbot heeft uitgeprobeerd in samenwerking met Be My Eyes, een platform dat visuele ondersteuning biedt aan blinden en slechtzienden.

Toekomstige Integratie

Terwijl OpenAI de mogelijkheden van GPT-4 blijft onderzoeken, kijken andere bedrijven, zoals Sensory, naar de integratie van consumentenelektronica met spraakondersteuning met de tekstgebaseerde ChatGPT. Dit suggereert dat de toekomst van AI verder gaat dan alleen tekst- en beeldanalyse, en zich uitstrekt tot spraak- en interactieve communicatie.

Dit artikel is een vrije vertaling van: https://www.biometricupdate.com/202307/chatgpt-facial-recognition-potential-makes-openai-nervous